DVS logo Omtrek vrijgemaakt

BENNEKOM - De oprichting van een zwem vereniging in Bennekom is een feit geworden. Ze is de naam "Bennekomse Zwem- en Poloclub (ofwel B.Z.P.C.) De Vrije Slag" toebedeeld. Het initiatief is ontstaan naar aanleiding van de grote behoefte die in Bennekom voor een dergelijke vereniging bestaat.

 

Vijf actievelingen hebben de koe bij de horens gevat en formeerden een bestuur. De leden van dit bestuur zijn mevrouw G. C. Westland-Jansen als tweede secretaris; de heer H. L. Burgsteijn in de functie van voorzitter; de heer D. J. van Hattum als penningmeester; A. van RoekeI secretaris en de heer J. A. van Munster tweede voorzitter. Op de heer Van Munster na, die in Ede woont, zijn allen Bennekommers.

Nu de zaak eenmaal draait is de volgende belangrijke stap het vergaren van de leden. Alhoewel dit in de toekomst uiteraard bij het secretariaat gebeurt, kan men zich voorlopig aan de kassa van het Bennekomse zwembad als lid melden.

"Ik ben blij dat, er een zwemvereniging is in Bennekom en ik hoop dat we gauw een massa leden krijgen", zegt voorzitter Burgsteijn. Het bestuur dat zich spontaan voor dit werk gemeld heeft, is op de eerste bijeenkomst snel tot overeen­ stemming gekomen 'op een aantal belangrijke punten.
Zo is voorlopig een scheidslijn getrokken bij de leeftijd van zestien jaar voor de indeling van de senioren en junioren. Tot de laatste groep behoren zij die nog geen zestien zijn. Bij de meeste ZWemverenigingen bestaat een indeling van drie groepen, maar dit hangt mede samen met het aantal leden.

Trainen

Alhoewel het bestuur hoegenaamd geen vrees koestert ten aanzien van de bereidwilligheid van het, stichtingsbestuur van De Vrije Slag, is nog geen officiële toestemming verleend om in het bad te trainen. Een verzoek hiertoe is onderweg naar het bestuur van het zwembad. "Het zwembad hoeft er heus niet voor gesloten te worden", aldus de heer Burgsteijn, "want er wordt toch alleen maar na sluitingstijd geoefend". '

Alvorens tot een algemene ledenvergadering te komen, wil het bestuur eerst een week lang afwachten hoe groot de belangstelling is; daarna komt men opnieuw bijeen.

Er is evenwel nog een ander element dat de vereniging en het zwembad De Vrije Slag tot nauwe samenwerking brengt, De badmeester, de heer Joh. Kamstra heeft zich bereid verklaard de zwemmers te gaan trainen.

Hij zal daarbij worden geassisteerd door de heer P. Klomp. De laatste is werkzaam in een bedrijf in Wageningen, maar heeft een grote liefde opgevat voor de zwemmerij. Om er in te komen werkt hij reeds het gehele seizoen pro deo iedere morgen een uur als badmeester in dit bad en volgt daarnaast een cursus voor zwemonderwijzer.

Organisatorisch is er voor het gloednieuwe bestuur nog een hele berg werk te verzetten. De heer Burgsteijn vertrouwt ons toe dat hij en de zijnen druk doende zijn aan alle kanten contacten te leggen. "We moeten zo gauw mogelijk lid worden van de Nederlandse" zwembond. Tevens onderzoeken we de mogelijkheid van een eventuele gemeentelijke subsidie, daarover zijn momenteel nog besprekingen gaande".

Contributie

De contributie van "B.Z.P.C.-De Vrije Slag" is vastgesteld op een rijksdaalder per maand voor de junioren en vier gulden voor de senioren, "Misschien vinden de mensen dit aan de hoge kant, maar het grote probleem bij alle zwemverenigingen is de centjes", zegt de voorzitter. Niet alleen moet voor ieder lid een bepaald bedrag aan de KNZB betaald worden, maar tevens kosten kringwedstrijden en 's winters zwemmen in een overdekt bad elders veel geld. "En dan hebben we het nog niet eens over het vervoer van de spelers", voegt hij er aan toe.

Een ander belangrijk aspect van de vereniging is de opleiding voor de hogere zwemdiploma's. Badmeester Kamstra hoopt uit de jonge zwemmertjes, die volgende week zaterdag afzwemmen voor het A- en B-diploma, veel leden te recruteren.

"We hebben nu al vijftien leden en ik verwacht dat er na het diplomazwemmen van volgende week nog veel bijkomen. Ieder die het diploma behaald heeft krijgt er van ons nog een stencil bij waarin opgewekt wordt lid te worden. Je moet er met dit soort zaken vroeg bij zijn, tenslotte zijn dan ook nog de ouders enthousiast", aldus de heer Burgesteijn.

Als de badmeester 's avonds tegen sluitingstijd op zijn fluit blaast, zal straks het rimpeloos geworden water nog geen rust krijgen. Dan zullen namelijk de leden van BZPC hun "vrije slag" slaan om nog heerlijk onder deskundige leiding van badmeester Joh. Kamstra een uurtje te gaan trainen. Tevens hoopt het bestuur van de nieuwe zwemvereniging in de toekomst veel wedstrijden in dit bad te organiseren.

Komende wedstrijden:

Recente nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief ontvangen?

Facebook