Hierbij nodigen we alle leden en ouders/verzorgers van onze jongere leden uit voor de

Algemene Leden Vergadering

van zwemvereniging De Vrije Slag.

donderdag 18 April 2019 20.00 uur

verenigingsruimte “De Dolfijn”

U kunt de stukken voor deze vergadering downloaden via deze link: 

Stukken voor Algemene ledenvergadering 2019

Hierin vindt u:

  • de agenda
  • het verslag van de vorige ALV
  • de jaarverslagen van de verschillende commissies
  • de financiële verantwoording en budgetten voor 2019
  • het rooster van aftreden van het bestuur
  • het bestuursvoorstel voor de aanpassing van de contributie

We zien u graag terug op donderdag 18 april aanstaande.