Op de ingelaste ALV van donderdag 16 mei is er een nieuw bestuur gekozen. Albert Jan Schipper droeg na 6 jaar zijn stokje als voorzitter over aan Nico Simonse.  

Henk bedankte Albert Jan: “80% van je vrijwilligerswerk als voorzitter van onze club is voor de meeste van onze leden onzichtbaar geweest. Maar dat wil zeker niet zeggen dat het niet van grote waarde was voor onze club! Je bent altijd opgekomen voor onze belangen in allerlei overleggen. Daarnaast stond je in de weekenden vaak aan de rand van het bad als official. Het is onbekend hoeveel keerpunten, honderden of misschien wel duizenden, wie zal het zeggen, jij wel niet hebt beoordeeld. Ook voor processen als het doorvoeren van de AVG en het verbeteren van de ledenadministratie heb je veel op je schouders genomen.

Daarbij ben je altijd flink ondersteund door je vrouw Nita, wiens rol we niet moeten onderschatten. Denk alleen al de ledenadministratie en inzet bij wedstrijden. Erg belangrijk was ook de begeleiding door haar van het jaarlijkse Swimmeet in Maastricht in de “bungalow” in Eijsden.”  

1 1 2Albert Jan: “Ik heb het steeds met plezier gedaan.  Dit is nu mijn 7e ALV en het is na 6 jaar tijd voor een nieuw gezicht. Ik ben blij dat het gelukt is om een bijna voltallig bestuur bij elkaar te krijgen. We zijn een gezonde club, zowel financieel gezien als qua sportieve prestaties. Uitdagingen blijven er genoeg: het handhaven in de C-competitie en het werven van meer vrijwilligers. Ik wens het nieuwe bestuur en speciaal mijn opvolger veel succes toe. Ik blijf overigens lekker actief als official."  

Jan Roodzant wil ook graag het andere bestuurslid die op deze ALV officieel afscheid neemt maar helaas niet aanwezig kon zijn bedanken voor haar jarenlange inzet: Cobi. Ook hij vindt het een goed teken dat er nu weer 6 bestuursleden zijn. Met een warm applaus ondersteunen de 28 aanwezige leden de woorden van dank aan Albert Jan en Cobi.

Nadat Nico zich als kandidaat-voorzitter voorstelde (vader van Levi) aan de leden werd hij unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter.

Lisanne neemt de rol van secretaris over van Onno.   

Onno gaat samen met Henk verder als algemeen bestuurslid. 

Nicolaas volgt Cobi op als penningmeester.

Thijs komt in het bestuur als algemeen bestuurslid.

Daarmee bestaat het bestuur uit 6 mensen.