Uitgangspunten

De Vrije Slag hanteert als uitgangspunten voor contributie:

Op deze manier houden we onze contributie laag en onze vereniging gezond.

Contributietarieven

De hoogte van de contributie wordt ieder jaar in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.   
Voor de contributie worden verschillende groepen onderscheiden:

De contributie wordt in 10 termijnen geïnd via een automatische incasso. Over de maanden juli en augustus is geen contributie verschuldigd.

In onderstaande tabel staan de tarieven voor de verschillende groepen:

Groep

Contributie (10 termijnen per jaar)*

Inschrijfgeld alle groepen

 € 12,50 (eenmalig)

11 jaar en jonger

€ 28,20 

12 jaar en ouder

€ 33,10 

Conditiezwemmers / Masters**

€ 23,30

Studenten ***

€ 11,10

Donateurs

€ 30,00 

Vrijwilligers, niet zwemmend

€ 0,00 

*: onafhankelijk van aantal keren/week dat je zwemt

**: Conform definitie KNZB zwemmers van 20 jaar en ouder die enkel Master wedstrijden zwemmen

***:  Studenten (zwemmers die niet bij onze vereniging trainen, maar wel voor De Vrije Slag uitkomen bij wedstrijden)

 

Wat is inbegrepen bij de contributie en wat niet?

Als je de contributie hebt betaald, kun je zonder verdere kosten de trainingen volgen. Voor wedstrijdzwemmers is er elke werkdag een trainingsmogelijkheid Je hoeft dus geen entree te betalen aan het zwembad als je komt trainen. Daarnaast kun je zonder verdere kosten deelnemen aan de meeste wedstrijden.

De bedragen voor de clubkleding zijn niet inbegrepen bij de contributie. Je kunt tegen kostprijs (€ 35,00) een set clubkleding (broek, shirt en badmuts) kopen, zie hier voor meer info. Verdere uitrusting, zoals brilletje en badslippers, zijn ook voor eigen kosten. Daarnaast kost deelname aan activiteiten van de Zeekomkommercommissie soms een (kleine) bijdrage. Voor bijzondere wedstrijden (wedstrijdweek "Maastricht") en activiteiten (bijv. zomerkamp) kan een aparte bijdrage worden gevraagd.

In de contributie is verder inbegrepen:

Tijdelijke vermindering contributie

Bij afwezigheid van tenminste drie maanden als gevolg van een ziekte, blessure, zwangerschap of bijvoorbeeld een stage, kan een tijdelijke  vermindering van contributie plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

In de bovenstaande gevallen wordt de contributie verminderd tot een minimum bedrag van € 36,-- per jaar. In specifieke gevallen welke niet beschreven zijn kan het bestuur afspraken maken op individuele basis.

Niet zwemmende vrijwilligers

Je vraagt je misschien af hoe wij als vereniging regelen dat je voor zo'n lage contributie minimaal 3 x in de week kunt trainen met een gemotiveerde trainer langs de kant van een verwarmd bad en daarnaast ook nog wedstrijden en leuke uitjes kunnen aanbieden. Ons grote geheim zit in de inzet door onze ca. 50 vrijwilligers. De meesten van hen zijn ouders van leden, of leden zelf. Met hun bijdragen in trainingen geven, activiteit, kennis, middelen of iets anders maken zij samen van De Vrije Slag de bloeiende vereniging. Iedere vrijwilliger is automatisch lid van onze vereniging. Als je zelf niet zwemt betaal je geen contributie. De afdracht aan de KNZB voor onder meer de verzekeringspremie wordt door De Vrije Slag betaald.

Is vrijwilliger misschien iets voor jou? Leuk! Je hulp is welkom! Geef het aan bij een trainer of stuur een mail naar onze voorzitter!

Betalingswijze

De contributie wordt maandelijks geïnd via automatische incasso. Door een incassomachtiging te ondertekenen stem je in met deze betalingswijze. Rond de 25e van iedere kalendermaand, te beginnen met de eerste kalendermaand na aanmelding, wordt de contributie maandelijks automatisch afgeschreven. Het bankrekeningnummer van De Vrije Slag is NL61RABO.0307060314 t.n.v. Zwemvereniging De Vrije Slag.

Regelingen gemeente Ede voor mensen met een laag inkomen

Gemeente Ede heeft verschillende regelingen om sporten door kinderen van 6 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen* mogelijk te maken:

Als je besluit lid te worden en daarbij gebruik wil maken van 1 van deze twee regelingen moet je deze beide stappen doen:

  1. Aanmelden als lid via deze knop: aanmeldformulier lidmaatschap
  2. Aanmelden op de site van Ede doet mee via deze knop: nl/zwemvereniging-de-vrije-slag

We sturen na stap 1 per email het machtigingsformulier voor automatische incasso van de contributie. Als je dit afdrukt en ondertekent terugstuurt kunnen we de contributie incasseren en ben je officieel lid van De Vrije Slag!"

Als je ook stap 2 hebt gedaan zullen we het bedrag van € 200,- per jaar verrekenen per maand met de contributie. De contributie wordt hierdoor met € 18,75/maand verlaagd. Het inschrijfgeld van € 12,50 hoeft niet betaald te worden, dit wordt verrekend met de eerste € 12,50 van de "Ede doet mee" regeling  (Normaal zou iemand de eerste maand gratis proef kunnen zwemmen, maar daarna wel inschrijfgeld moeten betalen).

Groep

Ede doet mee

Eigen bijdrage in contributie (10 termijnen per jaar)

Inschrijfgeld

€ 12,50 (1-malig)

€ 0,00

11 jaar en jonger

10 x € 18,75

€ 9,45

12 jaar en ouder

10 x € 18,75

€ 14,35 

Totaal per jaar:

€ 200

€ 94,50 of € 143,50