De Zeekomkommercommissie (ZKC) is de activiteitencommissie van zwemvereniging De Vrije Slag. De Zeekomkommers organiseren allerlei leuke, niet-wedstrijdgerelateerde activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jaarlijkse sinterklaasviering en het zomerkamp. Het doel van de ZKC is het bevorderen van de gezelligheid rond het bad, zoals gesteld in het motto van onze vereniging: “prestaties in het bad, gezelligheid om het bad”.

De commissie zoekt nieuwe leden! Ook als je bijv. maar 1x per jaar wil helpen bij een activiteit, graag melden.