DVS logo Omtrek vrijgemaakt

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Jammer!!! Maar als je het formulier hieronder invult zullen we je afmelding verwerken.
Conform onze statuten kan het lidmaatschap van De Vrije Slag uitsluitend per kwartaal opgezegd worden. Dit betekent dat een lid kan opzeggen per 1 januari, per 1 april, per 1 juli of per 1 oktober van een jaar. Dit moet dan wel uiterlijk twee maanden voor die datum bekend zijn bij de ledenadministratie, anders wordt de contributie voor het volgende kwartaal alsnog geïnd. Opzeggingen moeten dus uiterlijk 1 november, 1 februari, 1 mei of 1 augustus bij de ledenadministratie bekend zijn.

Heb je clubkleding van de vereniging in bruikleen? Lever deze dan in tijdens de training.

Klik hier om het afmeldformulier in te vullen.

Facebook